Artikel-artikel dalam Bahasa Indonesia


Mengapa Allah Membiarkan Kejahatan dan Penderitaan Terjadi?

http://lifehopeandtruth.comoleh Doug Johnson http://lifehopeandtruth.com/life/evil-and-suffering/ Umat manusia telah lama heran dan bertanya: Jika memang Allah itu baik dan benar, mengapa Dia membiarkan kejahatan di dunia ini terjadi? Dan mengapa Dia tidak campur tangan untuk menghentikan penderitaan?  Sejak permulaan sejarah, orang telah berusaha keras untuk...

Go to Article


Mengapa Allah Membiarkan Penderitaan Terjadi?

oleh Ken Giese http://lifehopeandtruth.com/life/evil-and-suffering/why-does-god-allow-suffering/ Mengapa seorang Allah yang mahakasih membiarkan begitu banyak tragedi, duka dan kesengsaraan, begitu banyak penyakit mematikan dan kecelakaan maut? Mengapa Allah membiarkan penderitaan ini terus terjadi dan tak berkesudahan?  Apabila kita mencermati bacaan tentang penciptaan yang terdapat pada kitab Kejadian ...

Go to Article


Apakah Allah bersembunyi?

oleh Ron Kelley http://lifehopeandtruth.com/life/evil-and-suffering/does-god-hide/ Jika Allah itu mahakuat dan mahabaik, mengapa Dia berdiam diri? Jika Dia menginginkan hubungan baik dengan kita, mengapa Allah bersembunyi? Sebaliknya, apakah kita saat ini sedang mencari Dia pada tempat yang benar? Ketidak pedulian Allah ini sudah barang tentu merupakan salah...

Go to Article